6 zinnen met «armoede»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord armoede en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de jaren 1830 was het gebied een sloppenwijk geworden, waar veel armoede, misdaad en ziekte heersten. »
« Moses Austin, een ooit welvarende ondernemer die door de Paniek van 1819 tot armoede was vervallen, vroeg toestemming om driehonderd Engels sprekende Amerikaanse inwoners in Texas te vestigen. Spanje stemde toe op voorwaarde dat de hervestigers zich zouden bekeren tot het rooms-katholicisme. »
« Rond 100 v. Chr. deed zelfs het bestaan van de Plebejische Vergadering weinig om het effect te verzachten van de schulden en de armoede die zoveel Romeinen teisterden dankzij de macht van patronale netwerken onder toezicht van machtige adellijke beschermheren. »
« Monniken en nonnen legden de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af toen zij hun gewone leven verlieten en toetraden tot (respectievelijk) kloosters en conventen. »
« Ironisch genoeg is een van de meest waarschijnlijke antwoorden op die vraag dat het de relatieve armoede van Europa was in vergelijking met de staten van het Midden-Oosten en Azië die de Europeanen ertoe bracht op zoek te gaan naar nieuwe bronnen van rijkdom. »
« Het contrast tussen de gelofte van armoede die van monniken en nonnen werd geëist en de rijkdom en luxe die vele monniken en nonnen genoten, was duidelijk zichtbaar voor de leken. »
diccio-o.com - 1998 - 2022