6 zinnen met «regionale»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord regionale en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vanuit Nieuw-Amsterdam op het eiland Manhattan vestigden de Nederlanders verschillende regionale handelsposten, waaronder Fort Oranje, genoemd naar het Koninklijk Huis Oranje-Nassau, in het huidige Albany. »
« De landbouwers kozen regionale en verafgelegen markten als de belangrijkste bestemming voor hun producten. »
« Hij verkocht 801 kaartjes voor een show van de regionale padvindersgroep en won de hoofdprijs: een reis naar Disneyland, Californië, voor vier personen (de runner-up verkocht 250 kaartjes). »
« In de loop van de 19e eeuw ondersteunde en maakte de Industriële Revolutie Europa's transformatie van regionale macht tot wereldhegemoon mogelijk. »
« Perzië was de regionale "supermacht" van die tijd, terwijl de Grieken niet meer waren dan een groepje uiteengevallen stadstaten op een rotsachtig schiereiland in het noordwesten. »
« Het gezag werd geacht uit te gaan van de Zoroastrische god Ahura Mazda zelf, en hoewel een zekere mate van regionale autonomie noodzakelijk was vanwege de enorme omvang en diversiteit van het rijk, wisten de regionale heersers dat zij inferieur waren aan de Sassanidische Grote Koning. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022