6 zinnen met «oorzaken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord oorzaken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een van de belangrijkste oorzaken was de Britse praktijk van "levy", waarbij Amerikaanse zeelieden op zee gevangen werden genomen en gedwongen werden op Britse oorlogsschepen te vechten; deze kwestie werd onopgelost gelaten door het Verdrag van Jay in 1794. »
« Dit zijn enkele van de oorzaken van het verschijnsel: »
« Het voorstellen van veranderingen was immers een van de oorzaken van Knudsen's ontslag geweest. »
« Volgens Bach, uitvinder van de bloesemtherapie, moet de bloesemremedie de oorzaken van de onevenwichtigheid beïnvloeden en niet de gevolgen. »
« In alle tijden heeft de mens zich beziggehouden met het vinden van de oorzaken van ziekten en hoe deze te bestrijden. »
« De oorzaken van kanker zijn zowel aan genetische als aan omgevingsfactoren te wijten, »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022