6 zinnen met «uitbreiden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord uitbreiden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Jefferson, die de Verenigde Staten wilde uitbreiden om zijn "imperium van vrijheid" te verwezenlijken, behaalde zijn grootste triomf in 1803 toen de Verenigde Staten het Louisiana Territory van Frankrijk kochten. Voor 15 miljoen dollar - een spotprijsje, gezien de hoeveelheid land die ermee gemoeid was - verdubbelde de Verenigde Staten in omvang. »
« Dit was de droom van veel Texaanse kolonisten vanaf het begin. Zij wilden de Verenigde Staten naar het westen uitbreiden en zagen Texas als de volgende logische stap. »
« Ramses II was echter de laatste van de grote farao's, en allen die na hem kwamen werkten eerder aan het afwenden van een ramp dan aan het uitbreiden van de Egyptische macht. »
« Het Romeinse Rijk zou zich in de eeuwen daarna nog wel uitbreiden, maar nooit meer in die mate of met dat tempo als onder de Republiek. »
« De lange-afstands handelsroutes die zo belangrijk waren geworden onder de Parthische heerschappij bleven zich uitbreiden in omvang en volume van de handel, net als het vakmanschap en de fabricage op Sassanidisch grondgebied. »
« Catharina de Grote's enthousiasme voor de Verlichting nam echter sterk af toen in 1789 de Franse Revolutie uitbrak, en hoewel de Russische edelen hun privileges zagen uitbreiden, bleef de overgrote meerderheid van de Russische onderdanen horigen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022