Zinnen met «opperrechter»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord opperrechter en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Bij de uitspraak in de zaak Marbury v. Madison in 1803 was opperrechter John Marshall het ermee eens dat Marbury recht had op een rechtsmiddel, waarmee hij vaststelde dat individuen rechten hadden die zelfs de president van de Verenigde Staten niet kon beperken. »
« Toen Worcester v. Georgia in 1832 voor het Hooggerechtshof kwam, oordeelde opperrechter John Marshall in het voordeel van Worcester door te stellen dat de Cherokee "afzonderlijke politieke gemeenschappen" vormden met soevereine rechten over hun eigen grondgebied. »
diccio-o.com - 1998 - 2022