6 zinnen met «langzame»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord langzame en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een groot deel van de geschiedenis van de Verenigde Staten is het verhaal van de langzame verwezenlijking van de belofte van gelijkheid die in de Onafhankelijkheidsverklaring werd uitgesproken. »
« De langzame neergang van de Federalisten, die begon onder Jefferson, leidde tot een periode van één-partij dominantie in de nationale politiek. »
« Genetici actualiseren de theorie van Darwin door aan te tonen dat er in het langzame evolutieproces soms onverwachte sprongen zijn, en dat het leven vreemder is, zich beter aanpast en meer verandert dan wij ooit hebben durven dromen. »
« De lange, langzame verschuiving van een groot aantal dialecten in Europa naar een aantal geaccepteerde en officiële talen was onmogelijk zonder de drukpers. »
« Met de inname van Bengalen begon de langzame opmars van de Britse macht: belastinginkomsten vulden de handelsinkomsten aan, waardoor de Britten tienduizenden sepoys (Indiase huurlingen) konden inhuren, die werden bewapend met moderne Europese wapens. »
« Hoewel veel historici het niet eens zijn met de term "revolutie" om te beschrijven wat in die tijd veeleer een langzame evolutie was, lijdt het geen twijfel dat de veranderingen die de industriële technologie teweegbracht werkelijk revolutionair waren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022