9 zinnen met «bevolking»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bevolking en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Met een bevolking van ongeveer een miljoen en gesteund door zijn heerser, Prins Hendrik, die historici "de Zeevaarder" noemen, moedigde dit onafhankelijke koninkrijk verkenning en handel met West-Afrika aan. »
« Het grootste deel van de bevolking woonde ver van de kust, die met het binnenland verbonden was door vijf grote rivieren: de Senegal, de Gambia, de Niger, de Volta en de Congo. »
« Het grootste deel van de bevolking behield echter zijn animistische stammenpraktijken, die aan niet-levende objecten, zoals bergen, rivieren en de wind, eigenschappen van leven toekenden. »
« Historici menen dat tegen 1500 10% van de bevolking van Lissabon en Sevilla uit zwarte slaven bestond. »
« Dit maakte de bevolking van Tenochtitlán woedend, die in opstand kwam tegen de indringers in hun stad. »
« Door het verzet van de inheemse bevolking, maar ook door zijn eigen gebrek aan planning, slaagde hij er niet in een permanente nederzetting in Noord-Amerika te stichten. »
« Ondertussen nam de bevolking in de Britse Noord-Amerikaanse kolonies dramatisch toe. »
« In het begin van de 18e eeuw had de bevolking van de koloniën de 250.000 bereikt. »
« In 1776 was een vijfde van de bevolking slaaf, en op het moment dat hij de Verklaring opstelde bezat Jefferson zelf meer dan honderd slaven. »
diccio-o.com - 1998 - 2022