6 zinnen met «bepaald»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bepaald en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Aangezien Frankrijk en Groot-Brittannië in oorlog waren, vaardigde het Franse Repertorium decreten uit waarin werd bepaald dat elk schip met Britse goederen op volle zee in beslag kon worden genomen. In de praktijk betekende dit dat de Fransen Amerikaanse schepen aanvielen, vooral die in West-Indië, waar de Verenigde Staten veel handel dreven met de Britten. »
« Maar in een bepaald percentage van de gevallen treden incontinentie en impotentie enkele maanden na de behandeling op, en wanneer dat gebeurt, kan de schade onomkeerbaar zijn. »
« Op een bepaald moment waren er meer dan 22.000 autodiefstallen per jaar, een cijfer dat zo overweldigend was dat de politie weinig tijd had om aangiften via de telefoon te behandelen en zelden een onderzoek kon instellen. »
« Dit gewichtsverschil voor en na de inspanning wordt hoofdzakelijk bepaald door het verlies van water, niet door het verlies van lichaamsvet, en dient om precies te weten hoeveel vocht zal moeten worden aangevuld om het evenwicht van het lichaam in evenwicht te brengen. »
« Dit wil niet zeggen dat nationale aangelegenheden minder belangrijk zijn voor de burgers van een bepaald land. »
« Hoewel in het oorspronkelijke contract was bepaald dat de toren twintig jaar na zijn inhuldiging zou worden afgebroken, staat hij er nog steeds, ongeschonden door de tijd en de kritiek, vanaf zijn imposante 300 meter hoogte de recente geschiedenis van Frankrijk te observeren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022