12 zinnen met «kwam»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kwam en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Christelijke Kerk bleef echter intact en kwam uit dit tijdperk te voorschijn als een verenigde en machtige instelling. »
« De sociale en economische verwoesting kwam echter in de jaren 1340, toen Genuese kooplieden die terugkeerden van de Zwarte Zee onbedoeld een zeer besmettelijke, door ratten overgebrachte ziekte, bekend als de builenpest, meebrachten. »
« De beroemdste ontdekkingsreiziger van Spanje, Christoffel Columbus, kwam eigenlijk uit Genua, Italië. »
« Op 12 oktober 1492 kwam hij echter aan land op een eiland in de Bahamas. »
« Cortes kwam in 1504 in Hispaniola aan en nam deel aan de verovering van dat eiland. »
« Na de stichting van Jamestown kwam de Engelse kolonisatie van de Nieuwe Wereld in een stroomversnelling. »
« Het vervoer van slaven naar de Amerikaanse koloniën kwam in de tweede helft van de 17e eeuw in een stroomversnelling. »
« In de achttiende eeuw kwam er echter een overvloed aan tijdschriften, boeken, pamfletten en andere publicaties beschikbaar voor lezers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Deze gemeenschappelijke schat aan gedrukt materiaal verbond de leden van het Empire door een gemeenschap van gedeelde smaken en ideeën te creëren. »
« Pontiac's Rebellion kwam tot een einde in 1766, toen duidelijk werd dat de Fransen, waarvan Pontiac hoopte dat ze zich bij zijn troepen zouden aansluiten, niet zouden terugkeren. »
« De zwaarste belastingdruk kwam derhalve op de lagere klassen te liggen in de vorm van verhoogde invoerrechten, waardoor de prijzen van ingevoerde goederen zoals suiker en tabak stegen. »
« Ondertussen kwam het Eerste Continentale Congres bijeen om te bespreken hoe te reageren op de wetten zelf. »
« Hij kwam in mei 1774 in Boston aan als de nieuwe koninklijke gouverneur van de provincie Massachusetts, vergezeld van verschillende regimenten Britse troepen. Net als in 1768 bezetten de Britten de stad opnieuw. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022