8 zinnen met «reden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord reden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Federalisten gebruikten het geweld van de Franse revolutionairen als een reden om het Democratisch-Republikanisme in de Verenigde Staten aan te vallen, met het argument dat Jefferson en Madison het land op een vergelijkbaar rampzalig pad zouden brengen. »
« Een deel van de reden voor het grote aantal vrije zwarten in de slavenstaten waren de talrijke gevallen van manumissie - de formele toekenning van vrijheid aan slaven - die plaatsvonden als gevolg van de Revolutie, toen veel slavenhouders het ideaal dat "alle mensen gelijk zijn geschapen" in praktijk brachten en hun slaven vrijlieten. »
« Het probleem hield een paar jaar aan, maar leek geen reden tot bezorgdheid te zijn. »
« Hij zei ja, en ik dacht dat dat nog een goede reden was om de operatie zo snel mogelijk te doen. »
« Margaret en ik vlogen naar Baltimore en reden naar het Johns Hopkins Ziekenhuis. »
« Maar er is een nog belangrijkere reden: deze mensen leren dat als je nummer twee bent, je harder moet vechten. »
« Ik leg de reden van mijn bezoek uit aan de vriendelijke receptioniste, die Malahat heet, en zij verzekert mij dat zij attent zal zijn op elk nieuws over mijn vriend Nader Ali. »
« Kim omhelsde haar moeder vaarwel, en de twee tieners reden naar Chad's huis. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022