6 zinnen met «juiste»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord juiste en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In antwoord op een verzoek om advies over de juiste regering van Noord-Carolina schreef Adams Thoughts on Government, dat van invloed is geweest op vele staatsregeringen. »
« Hoewel vragen over de juiste omvang en reikwijdte van de nieuwe nationale regering tot verdeeldheid onder de Amerikanen leidden en politieke partijen deden ontstaan, bestond er een consensus onder de mensen over de vraag wie burger kon worden en wie niet. »
« Het verdedigen van hun eer en ervoor zorgen dat zij het juiste respect kregen werd een zorg voor de blanken in het slaven Zuiden. Het in twijfel trekken van de beweringen van een ander was het in twijfel trekken van zijn eer en reputatie. »
« Ik vroeg me af of ik wel het juiste deed. »
« Zelfs als je niet de juiste baan hebt gevonden, kun je nog steeds promotie maken door je eigen positie te creëren. »
« Hij haalde de juiste cijfers om naar de universiteit te gaan, maar Henry, die op zijn 16e van school was gegaan, was huiverig voor hoger onderwijs, dus ging Edsel meteen na de middelbare school aan het werk. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022