6 zinnen met «geworden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geworden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tegen 750 waren de Soninke-boeren van de sub-Sahara rijk geworden door belasting te heffen op de handel die hun gebied passeerde. »
« Tegen 1778 was de oorlog een patstelling geworden. »
« In de jaren 1830 was het gebied een sloppenwijk geworden, waar veel armoede, misdaad en ziekte heersten. »
« De afgevaardigden bij het overleg van 1835 in San Felipe de Austin waren nu voorzichtiger geworden en stemden tegen het uitroepen van de onafhankelijkheid. In plaats daarvan stelden zij een verklaring op, die bekend werd als de "Declaration of Causes", waarin zij beloofden loyaal te blijven als Mexico zou terugkeren naar een constitutionele regeringsvorm. »
« Aan de vooravond van de Burgeroorlog was Ellison een van de rijkste en grootste slaveneigenaars in de staat geworden. »
« Met elke operatie waren de littekens bobbeliger geworden en moeilijker te doorboren met chirurgische instrumenten. Hij keek ook naar het dikke dossier op de tafel. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022