7 zinnen met «kaart»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kaart en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Op de kaart van 1787 van het Noordwestelijk Territorium is te zien hoe de nationale regering het te koop staande publieke domein zou verdelen. Er zouden gemeenten van zesendertig vierkante kilometer worden opgericht. Voor elk van hen werd grond gereserveerd voor scholen en andere burgerdoelen. »
« Daarom was het van vitaal belang dat de Verenigde Staten het land verkende en in kaart bracht om de weg vrij te maken voor toekomstige blanke vestiging. »
« Bovendien was het grondgebied nu nauwkeuriger in kaart gebracht en juridisch opgeëist door de Verenigde Staten. Het grootste deel van dit uitgestrekte gebied, waar diverse inheemse volkeren woonden, bleef echter onbekend voor de Amerikanen. »
« De Mesopotamiërs waren de eerste grote astronomen die de beweging van de sterren nauwkeurig in kaart brachten en deze vastlegden op sterrenkaarten. »
« Deze koninkrijken hielden opmerkelijk lang stand; de Duitse Orde heerste over Livonië tot 1561, toen zij uiteindelijk werd omvergeworpen. Zo omvatte de kaart van Europa gedurende verscheidene eeuwen het vreemde schouwspel van een theocratische staat: een staat die rechtstreeks werd bestuurd door monnik-ridders, zonder een koning, vorst of heer boven hen. »
« Ook werden gebieden veroverd door oorlog of huwelijk, zodat zij niet noodzakelijkerwijs op een kaart te zien waren; veel koningen regeerden over een lappendeken van verschillende gebieden die niet noodzakelijkerwijs aangrenzend waren (d.w.z. dat zij niet fysiek naast elkaar lagen; een actueel voorbeeld is het feit dat Alaska deel uitmaakt van de Verenigde Staten, maar niet aangrenzend is aan de "onderste 48 staten"). »
« Wat de religieuze kaart van het Heilige Roomse Rijk betreft, was er echter één belangrijke verandering: ondanks het feit dat de katholieke kant de oorlog op zich niet had "gewonnen", profiteerde het katholicisme zelf van het vroege succes van de Habsburgers. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022