7 zinnen met «praktijk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord praktijk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Spanjaarden van de Nieuwe Wereld beschouwden het drinken van chocolade als een verachtelijke praktijk; men noemde het "het braaksel van de duivel". Uiteindelijk introduceerden zij de drank echter in Spanje. »
« In de praktijk was het nationale congres samengesteld uit afvaardigingen van de staten. Er was geen president of uitvoerende macht, en er was geen nationale rechterlijke macht (of hooggerechtshof) voor de Verenigde Staten. »
« Een van de belangrijkste oorzaken was de Britse praktijk van "levy", waarbij Amerikaanse zeelieden op zee gevangen werden genomen en gedwongen werden op Britse oorlogsschepen te vechten; deze kwestie werd onopgelost gelaten door het Verdrag van Jay in 1794. »
« De nieuw opgerichte banken namen deze praktijk ook over en gaven biljetten uit boven de hoeveelheid specie die zij in hun kluizen hadden. »
« In de praktijk kon Van Buren's partij haar eigen kandidaten nomineren en steunen op basis van partij loyaliteit. Op deze manier hielp Van Buren bij het creëren van een politieke machine van gedisciplineerde partijleden die loyaliteit boven alles stelden, een voorbode van toekomstige cliëntelistische politiek in de Verenigde Staten. »
« Jackson's tegenstanders werden boos en begonnen deze praktijk het "spoils system" te noemen, naar Van Buren's Republikeinse partijpolitiek. »
« Ik zag anderen deze praktijk aanvaarden en vooruit komen, en het stoorde me. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022