6 zinnen met «hoede»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hoede en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Conservatieve Whigs, op hun hoede voor het idee van een meerderheidsregel, verwierpen de afschaffing van de eigendomsvereisten voor stemmen en ambten in Pennsylvania. »
« Als we niet op onze hoede zijn, zal de wereld ons in elkaar slaan. »
« Luther werd al snel onder de hoede gesteld van een sympathieke Duitse vorst, Frederik de Wijze van Saksen, die hem meenam en hem toestond zijn werk voort te zetten met het schrijven van anti-Pauselijke propaganda. »
« Op hun beurt waren de edelen op hun hoede voor de middenklasse, vooral omdat veel bourgeoisie zich aangetrokken voelde tot potentieel ontwrichtende ideologieën zoals het liberalisme en, in toenemende mate, het nationalisme, maar in de loop van de eeuw vermengden de twee klassen zich steeds meer langs de lijnen van de rijkdom. »
« Mannen en vrouwen zouden er goed aan doen in gedachten te houden dat er niets zo effectief is om de ander op zijn hoede of defensief te maken als het woord 'jij' in de zin 'Jij altijd...'. »
« Maar er was één ding dat Bobbie op haar hoede maakte. Deana, gewoonlijk een ontspannen en opgewekt meisje, zag er op de foto's gespannen en aangedaan uit. Op sommige foto's zag ze er loom uit. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022