8 zinnen met «lid»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord lid en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« William Penn zelf was een Quaker, een lid van een nieuwe protestantse denominatie genaamd de Society of Friends. »
« "Genteel" zijn, dat wil zeggen, lid zijn van de adel, betekende verfijnd zijn, vrij van alle onbeschoftheid. »
« Paul Revere, een zilversmid en lid van de Sons of Liberty, liet een gravure circuleren waarop een rij grimmige roodjassen te zien is die meedogenloos vuren op een menigte vluchtende ongewapende burgers. »
« Een ander bevoorrecht lid van de revolutionaire generatie, Mercy Otis Warren, daagde tijdens de Revolutie ook de gender-aannames en -tradities uit. »
« Een lid van de groep kan worden gevraagd een boek of een krant hardop aan de anderen voor te lezen. »
« Kandidaat Adams had in het begin van de 19e eeuw gebroken met de Federalisten en was lid van verschillende diplomatieke missies, waaronder de missie om in 1814 vrede met Groot-Brittannië te sluiten. Hij vertegenwoordigde New England. »
« Hij en anderen, waaronder oud-president Madison, betoogden dat artikel 1, lid 8 van de Grondwet het Congres de bevoegdheid gaf om "belastingen, rechten, heffingen, imposten en accijnzen te heffen en te innen". »
« Eén lid van de expeditie overleefde een beet van een ratelslang. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022