6 zinnen met «nationaal»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord nationaal en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Op staats- en nationaal niveau debatteerden de burgers van de nieuwe Verenigde Staten over wie de sleutels van de politieke macht in handen zou krijgen. De staten bleken een laboratorium te zijn voor de vraag in hoeverre democratie, of meerderheidsbestuur, zou worden getolereerd. »
« Zijn verovering van Nicaragua kreeg veel meer aandacht, waardoor hij nationaal populair werd als de heldhaftige belichaming van blanke suprematie. »
« Het is een speciaal beschermd nationaal park krachtens de verordeningen van de Europese Gemeenschap (EG). »
« Net als in veel andere landen daalde het nationaal inkomen van Nieuw-Zeeland in drie jaar tijd met 40 procent. De export werd zwaar getroffen en daalde met 45% in slechts twee jaar. »
« De revolutionaire legers zongen een nationaal volkslied, de Marseillaise, waarvan de tekst even oorlogszuchtig is als het Amerikaanse equivalent. »
« Tegen de zomer van 1914 kwam elk van de grote mogendheden tot de conclusie dat oorlog onvermijdelijk was, en dat pogingen om buiten het dreigende conflict te blijven tot nationaal verval zou leiden. »
diccio-o.com - 1998 - 2022