Zinnen met «aparte»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord aparte en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In het huis, de aparte huiselijke sfeer die aan vrouwen was toegewezen, werd van vrouwen verwacht dat zij de republikeinse deugden in praktijk brachten, met name soberheid en eenvoud. »
« Uiteindelijk verdwenen de Minoïers als een aparte cultuur, waarschijnlijk nadat zij waren veroverd en opgeslokt door de Myceners, hun noordelijke buren. »
« Dit concept nam de controverse echter niet weg, omdat het een aparte positie creëerde waarmee mensen het oneens konden zijn - rivaliserende groepen christenen gingen hun vijanden "ketters" noemen, van het woord "ketterij", dat eenvoudig "keuze" betekent. »
« Dit was een ongekende ontwikkeling: het was niet gebruikelijk dat een Germaanse heerser zichzelf uitriep tot koning van een ander volk - hoe kon Karel de Grote "koning van de Longobarden" zijn, aangezien de Longobarden een aparte clan en koninkrijk waren? »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022