6 zinnen met «positie»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord positie en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zij beseften al snel dat zij zich in een onhoudbare positie bevonden en moesten zich uit Boston terugtrekken. Op 17 maart 1776 evacueerden de Britten hun troepen naar Halifax, Nova Scotia, waarmee een einde kwam aan het bijna jaar durende beleg. »
« Door hun geletterdheid en positie konden zij aandringen op nieuwe rollen voor vrouwen in de sfeer van unieke mogelijkheden die door de revolutie en haar belofte van verandering werden geschapen. »
« "Ik zit in een merkwaardige positie," vertrouwde Henry Ford ooit dominee Marquis toe. "Er is niets dat ik wil dat ik niet kan krijgen. Maar ik heb geen trek in dingen die met geld gekocht kunnen worden. »
« Houd deze positie een paar seconden aan en ga dan weer liggen. »
« Dit was het begin van het einde van de centrale positie die de farao tot dan toe had genoten in het leven van alle Egyptenaren. »
« Sparta en Athene waren op hun beurt, vooral in de 5e en 4e eeuw v.C., rivalen om de positie van de machtigste polis in Griekenland. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022