7 zinnen met «model»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord model en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Jacobus probeerde zijn heerschappij te modelleren naar het model van de Franse katholieke koning Lodewijk XIV, zijn neef. »
« In Savannah stelde het Oglethorpe Plan zich een utopie voor: "een agrarisch model van levensonderhoud met behoud van egalitaire waarden die alle mensen als gelijken beschouwden." »
« George Washington diende als het model bij uitstek voor de nieuwe republiek en belichaamde het uitzonderlijke talent en de publieke deugdzaamheid die in de politieke en sociale filosofie van het republicanisme werden gewaardeerd. »
« Journalisten hielden hem in de gaten, en vonden hem in het gezelschap van Donna Rice, een 29-jarig model. »
« In het geval van de Romeinen erkenden zij (soms met tegenzin) Griekenland als cultureel model; de Romeinse architectuur gebruikte Griekse vormen, de Romeinse goden waren eigenlijk gewoon de Griekse goden met nieuwe namen (Zeus werd Jupiter, Hades werd Pluto, enz.), en ontwikkelde Romeinen spraken en lazen Grieks, zodat zij de werken van de grote Griekse dichters, toneelschrijvers en filosofen konden lezen. »
« Een van de belangrijke aspecten van het gedrag van de "goede keizers" is dat zij pasten in het model van een "filosofenkoning" dat eeuwen eerder door Plato was beschreven. »
« Latere dynastieën zouden terugkijken naar de Sassaniden als het model waaraan zij zich moesten spiegelen, net zoals de Sassaniden de Achaemeniden hadden nagevolgd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022