6 zinnen met «begrijpen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord begrijpen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het is gemakkelijk te begrijpen waarom democratie bedreigend leek: de heerschappij van de meerderheid kan gemakkelijk de rechten van minderheden overtroeven, en de rijken hadden reden om te vrezen dat een vijandige en afgunstige meerderheid zich meester zou maken van hun rijkdom en deze zou herverdelen. »
« Als wij dus begrijpen waarom de slimste mensen zich zo vergissen dat zij hun carrière op het spel zetten, kunnen wij voorkomen dat ons hetzelfde overkomt. »
« Aangezien hij nog herstellende was van de schok van de dood van zijn moeder, terwijl hij op zoek was naar een nieuwe steun voor zijn bestaan, is het gemakkelijk te begrijpen dat de ontmoeting met die nieuwe, lawaaierige en krachtige machine voor de jongen een dramatische ervaring was. »
« Maar de Oosterse wijzen waren niet tevreden met deze openbaring alleen. Zij wilden ook begrijpen hoe wij communiceren met de wereld om ons heen en deze aanvullen. »
« "Als we het vaatstelsel en de bloedchemie van dit dier beter begrijpen, kunnen we misschien geneesmiddelen tegen bloedingen ontwikkelen voor operatiepatiënten en slachtoffers van ongevallen." »
« -Zoon, je hebt me niet teleurgesteld. Op een dag, als je in mijn plaats bent, zul je het begrijpen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022