Zinnen met «twintigduizend»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord twintigduizend en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tussen de tien- en twintigduizend slaven verkregen hun vrijheid als gevolg van de Revolutie; men kan stellen dat de Revolutie de grootste slavenopstand en emancipatie tot de Burgeroorlog heeft veroorzaakt. »
« Op veldtocht trokken deze grote eenheden van tien- tot twintigduizend man gewoonlijk langs afzonderlijke wegen, elk belast met de bevoorrading van het eigen gebied, maar in staat om elkaar te ondersteunen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022