6 zinnen met «genomen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord genomen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Over het geheel genomen echter bleef van de 2,5 miljoen inwoners van Brits Amerika ongeveer een derde trouw aan Groot-Brittannië, terwijl een ander derde zich inzette voor de zaak van de onafhankelijkheid. Het resterende derde deel bleef apathisch, tevreden met hun dagelijks leven en verkoos niet betrokken te raken bij de gevechten. »
« Het kanaal werd in 1817 in gebruik genomen door de staat New York en het duurde zeven jaar om het te voltooien. Toen deze in 1825 werd geopend, werden de kosten van de scheepvaart drastisch verlaagd en werd de reistijd naar het Westen korter. »
« Hoewel de katoenproduktie in die tijd een hoge vlucht had genomen en deze stijging bijdroeg tot de prijsdaling, gaven veel Zuiderlingen hun economische ellende rechtstreeks te wijten aan het tarief, omdat het de prijzen verhoogde die zij moesten betalen voor geïmporteerde goederen, terwijl hun eigen inkomens daalden. »
« Ik was zo opgelucht dat ik pas later besefte dat hij zijn besluit al had genomen. »
« Hij had ook een deeltijdbaan genomen bij de Spaanse Ornithologische Vereniging (SEO), die veel belangstelling had voor zowel natuurbehoud als het toevluchtsoord Coto Doñana. »
« Na zoveel risico's genomen te hebben voor het plezier, zal ik sterven door een arbeidsongeval? »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022