6 zinnen met «licht»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord licht en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In het licht van de Amerikaanse overwinning stemde het Britse parlement voor het beëindigen van de militaire operaties tegen de rebellen en het beginnen van vredesonderhandelingen. »
« De crisis over het tarief van 1828 duurde tot in de jaren 1830 en bracht een van de onderstromen van de democratie in het Jacksoniaanse tijdperk aan het licht: namelijk dat veel zuiderlingen geloofden dat een Democratische meerderheid nadelig kon zijn voor hun belangen. »
« Beetje bij beetje werd ik me bewust van licht en beweging. »
« Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is een stad vol licht en met een schitterende toekomst. »
« Het licht en de fluit van de trein werkten perfect. Misschien konden de meisjes door de autoradio de fluittonen niet horen, of was de locomotief, toen zij de spoorbaan naderden, zo dichtbij dat zij het licht niet zagen omdat het te hoog stond ten opzichte van de auto. »
« Uiteindelijk brachten tests de oorzaak aan het licht: de jongen had een tumor op zijn hersenstam. »
diccio-o.com - 1998 - 2022