7 zinnen met «vele»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vele en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Er is honing, en er zijn vele soorten vogels, en een grote verscheidenheid aan vruchten. »
« In deze nieuwe zakelijke regeling, die in vele opzichten de voorloper was van de moderne vennootschap, verstrekten de investeerders het kapitaal en namen zij het risico van een onderneming op zich tegen aanzienlijke winsten. »
« Gedurende de 16e eeuw was Potosí een bloeistad, die kolonisten uit vele landen aantrok, maar ook inboorlingen van vele verschillende culturen. »
« Zoals vele evangelische predikanten was Whitefield rondreizend op het platteland in plaats van een eigen kerk en gemeente te hebben. Tussen 1739 en 1740 zette hij de koloniale toehoorders in vuur en vlam met zijn briljante redevoering. »
« Franklins deïsme was de leidraad voor zijn vele filantropische projecten. In 1731 richtte hij een leesbibliotheek op die de Philadelphia Library Company werd. »
« Hij was ook een van de vele prominente kooplieden die hun fortuin hadden gemaakt met smokkelen, wat gebruikelijk was in koloniale zeehavens. »
« Niettemin verwierpen vele Amerikanen de elitaire en aristocratische republikeinse orde en pleitten voor radicale veranderingen. Hun inspanningen vertegenwoordigden een golf van sentiment voor meer gelijkheid, deel van de democratische impuls die door de Revolutie werd ontketend. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022