6 zinnen met «hoofd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hoofd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Generaal Benjamin Lincoln, die aan het hoofd stond van de revolutionairen, moest zijn hele strijdmacht overgeven, het grootste Amerikaanse verlies tijdens de hele oorlog. »
« Ondanks deze maatregelen ging de opstand door. Om de opstand het hoofd te bieden stelde gouverneur James Bowdoin een privé-leger samen van vierenveertigduizend man, gefinancierd door rijke kooplieden uit Boston, zonder de goedkeuring van de wetgevende macht. »
« Om de crisis het hoofd te bieden, pleitte Jackson voor een verlaging van de tarieven. »
« Aan het hoofd van het leger van het Zuiden stond generaal Winfield Scott. Zowel Taylor als Scott waren potentiële kandidaten voor het presidentschap en Polk dacht - terecht - dat wie Mexico City zou veroveren een held zou worden en wees Scott de campagne toe om te voorkomen dat de populairdere Taylor, die liefkozend "Old Rough and Ready" werd genoemd, zou worden gepromoveerd. »
« Door de katoenhausse waren er in 1860 meer miljonairs per hoofd van de bevolking in de Mississippi-vallei dan waar ook in de Verenigde Staten. »
« Het woord echode in mijn hoofd toen ze sprak. »
diccio-o.com - 1998 - 2022