5 zinnen met «doorbreken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord doorbreken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Om de patstelling te doorbreken, herzagen de Britten hun strategie en richtten zij hun aandacht op de zuidelijke koloniën, waar zij meer steun van loyalisten konden verwachten. »
« Pessimisme is een moeilijke gewoonte om te doorbreken... maar het kan gedaan worden. »
« In 1915, in een vergeefse poging om de patstelling te doorbreken, begonnen beide partijen gifgas te gebruiken, dat uiterst gruwelijk was en de longen, ogen en huid van de strijders verbrandde. De overlevenden van de gifgasaanvallen werden als de ongelukkigen beschouwd. »
« De Slag om Verdun, een groot Duits offensief dat in 1916 de patstelling trachtte te doorbreken, kostte 540.000 slachtoffers onder de Fransen en 430.000 onder de Duitsers. Er werd alleen maar bloed vergoten en geen van beide partijen kreeg belangrijke territoriale concessies. »
« Bevrijding ging evenzeer over het doorbreken van sociale mores als over het bewerkstelligen van politieke verandering. Bijvoorbeeld, het idee dat het volkomen aanvaardbaar was om met een romantische partner samen te leven voor het huwelijk veranderde van een marginaal, "bohémien" concept in een concept dat algemeen werd aanvaard. »
diccio-o.com - 1998 - 2022