8 zinnen met «rest»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord rest en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Intussen had de campagne om New England af te scheiden van de rest van de koloniën in de herfst van 1777 een onverwachte wending genomen. »
« New Orleans had deel uitgemaakt van het Franse keizerrijk voordat de Verenigde Staten het in 1803 samen met de rest van het Louisiana Territory opkochten. »
« Ik had veel van de rest van de dag verwaarloosd. »
« Ik had de rest van mijn lichaam ernstig verwaarloosd toen ik op een dag plotseling hevige buikkrampen kreeg. »
« Michener vergat nooit het belang van onderwijs, en hij bracht de rest van zijn leven door met het stilletjes helpen van anderen om toegang te krijgen tot onderwijs. »
« Jaren later zou hij schrijven dat de ervaring hem "voor de rest van zijn dagen beroofd had van elk vermogen tot echte persoonlijke haat. »
« De rest van zijn leven, en dat was nog eens 18 jaar, wijdde Kipling zich aan het vervullen van zijn plichten als lid van de Imperial War Graves Commission: het herbegraven en eren van de gevallenen. »
« Na bijna een uur, was de rest van de tumor verdwenen. Na een laatste passage met de aspirator, zette Epstein hem uit, en Wisoff hechtte de dura. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022