6 zinnen met «stierven»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord stierven en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zonder sanitaire voorzieningen en medicijnen stierven veel mensen aan ziekten die wij nu als onbeduidend beschouwen; slechts weinigen werden vijfenveertig jaar. »
« Van de elfduizend soldaten die in Valley Forge gelegerd waren, stierven er vijfentwintigduizend door honger, ondervoeding en ziekte. »
« Slaveneigenaren, zoals Sam Houston, William B. Travis, en James Bowie (de laatste twee stierven bij de Alamo), geloofden ook in het lot van de slavernij. »
« Drie skiërs hadden het voor hem geprobeerd en stierven. »
« In de eerste jaren van de 20e eeuw stierven nog veel patiënten ten gevolge van hersenchirurgie. »
« In de Verenigde Staten stierven in 1992 bijna 53.000 passieve rokers op een totaal van 400.000 mensen die sterven ten gevolge van hun vrijwillige beslissing om te roken, cijfers die dalen dankzij de obsessieve anti-tabak ijver van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022