7 zinnen met «verlaten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verlaten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Nadat de Britten Boston hadden verlaten, gingen zij langzaam over tot een strategie om New England te isoleren van de rest van de kolonies en de opstandelingen daar tot onderwerping te dwingen, in de overtuiging dat dit een einde zou maken aan het conflict. »
« Deze wet verbood Amerikaanse schepen hun havens te verlaten totdat Groot-Brittannië en Frankrijk ophielden met het in beslag nemen van schepen op volle zee. Als gevolg van het embargo kwam de Amerikaanse handel bijna volledig tot stilstand. »
« In Virginia, bijvoorbeeld, deden wetgevers veel moeite om vrije zwarten te verplichten de staat te verlaten. In delen van het diepe zuiden konden vrije zwarten hun rechten gemakkelijker behouden. »
« Dr. Walsh voegde eraan toe dat ik het ziekenhuis kon verlaten zodra de pijn weg was. »
« We hebben alle screenings doorlopen die patiënten moeten doorlopen voor ze het ziekenhuis verlaten. »
« Op een dag nam een vriendin hem in vertrouwen over haar besluit het huis te verlaten. Hij praatte uren met haar en overtuigde haar dat weglopen niet de oplossing was. »
« De brandweer werd bevolen het gebouw te verlaten, maar er was nog een jongen binnen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022