Zinnen met «verhitten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verhitten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De atmosfeer van Mars bestaat voor 96 procent uit koolstofdioxide, waaruit de zuurstof die nodig is om de brandstof te maken, zou worden gewonnen door lucht in een processor te brengen en deze vervolgens te verhitten tot ongeveer 1900 graden, waardoor de bindingen tussen de koolstof en de zuurstof worden verbroken. Zodra de zuurstof is vrijgekomen, wordt deze afgescheiden door een membraan dat de geïoniseerde atomen van het gas aantrekt en vloeibaar maakt. Het wordt dan opgeslagen in gekoelde tanks. »
« Houtskool wordt gemaakt door hout met weinig lucht te verhitten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022