Zinnen met «heldhaftig»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord heldhaftig en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De jongen was bij iedereen bekend als de metgezel, de lazarillo, van een bijna blinde officier. We weten niets meer over hem, zelfs niet zijn naam, maar we weten wel dat zijn gebaar heldhaftig was en het waard om herinnerd te worden. »
« Tijdens de oorlog met de Imperials behaalde Brown gedenkwaardige overwinningen, zoals die bij Juncal en Los Pozos, en vocht hij heldhaftig bij Quilmes en Monte Santiago. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022