5 zinnen met «ordenen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ordenen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De rede is het mentale vermogen om zintuiglijke gegevens te ordenen in gedachten en ideeën. »
« Hij stond al snel bekend om zijn vermogen om estancias te organiseren en het werk van de gauchaje te ordenen. »
« Bij terugkomst op school het materiaal goed ordenen in het herbarium, terrarium, luminarium en aquarium. »
« De enquêtetechniek bestaat in het registreren en ordenen van de antwoorden van een groep mensen (een "steekproef") op een vastgestelde vragenlijst. Deze groep ondervraagden wordt gedefinieerd als "representatief" voor de te bestuderen gemeenschap. »
« Zouden wij zonder regels kunnen leven? Een vereniging van mensen zonder regels is ondenkbaar. Regels ordenen de verhoudingen tussen subjecten en scheppen de ruimte voor eenieder om te handelen en zijn eigen functies te vervullen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022