Zinnen met «toestaat»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord toestaat en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Geen enkele vereniging of individu kan, tenzij de staat het toestaat, gebruik maken van deze kracht, die zijn exclusief monopolie is. »
« In die zin is democratie een voorwaarde voor ons individuele bestaan. Het is niet hetzelfde te leven in een maatschappij die individuen toestaat zich vrij te bewegen (binnen het nationale grondgebied, op reis naar het buitenland of gewoon binnen dezelfde stad) als te leven in een maatschappij waar de bewegingsvrijheid wordt beperkt (b.v. door avondklok, willekeurige detentie of sluiting van grenzen). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022