7 zinnen met «grenzen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord grenzen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tegelijkertijd nam het parlement de Quebec Act aan, die de grenzen van Quebec in westelijke richting verruimde en de religieuze tolerantie uitbreidde tot rooms-katholieken in de provincie. »
« Bovendien riep de uitbreiding van de grenzen van Quebec verontrustende vragen op bij veel kolonisten die naar het westen keken en hoopten de grenzen van hun provincies te kunnen uitbreiden. »
« De grenzen tussen de Verenigde Staten en Brits Canada bleven zoals ze waren geweest voor de oorlog, een welkom resultaat voor diegenen in de Verenigde Staten die vreesden voor een breuk in de anders gestage westwaartse expansie van het land. »
« Ondanks de expeditie van Lewis en Clark bleven de grenzen van de Louisiana Purchase omstreden. »
« Vijftig meter van het hek dat de grenzen van het natuurreservaat van Doñana markeert, strekt zich de badplaats Matalascañas uit, een verzameling hotels, villa's, appartementen, restaurants en bars van middelmatige categorie, waarvan de bevolking in de zomer 85.000 mensen bereikt. »
« Het gebeurt ook - en de religieuze grenzen worden flinterdun - dat het geloof in onsterfelijkheid ongetwijfeld grote troost biedt aan allen die op aarde het gezelschap van een geliefde hebben moeten ontberen. »
« De heersers van de Mesopotamische stadstaten en rijken hadden dus te maken met het bewaken van hun grenzen tegen een vijand die zij niet konden achtervolgen, terwijl zij de controle over hun eigen steden moesten behouden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022