6 zinnen met «voorkomen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord voorkomen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In 1701 tekende hij ook een verdrag met de Susquehannocks om oorlog te voorkomen. »
« Samuel Adams en de Sons of Liberty probeerden te voorkomen dat de kapiteins van de schepen de belasting zouden betalen en plaatsten groepen rond de schepen om ervoor te zorgen dat de thee niet werd uitgeladen. »
« Bovendien steunden de Britten in Canada de Indianen in hun strijd tegen de expansie van de V.S. in het gebied van de Grote Meren. Hoewel Jefferson wilde voorkomen wat hij "verstrengelde allianties" noemde, bleek neutraal blijven onmogelijk. »
« Om soortgelijke conflicten te voorkomen telkens wanneer een gebied het staterschap aanvroeg, werd een lijn getrokken die samenviel met de zuidgrens van Missouri (op 36° 30' breedtegraad) door de rest van het Louisiana Territory. Slavernij kon bestaan ten zuiden van deze lijn, maar was verboden ten noorden ervan, met de voor de hand liggende uitzondering van Missouri. »
« Hoewel de symptomen bij oudere mannen vaak voorkomen, krijgen velen ze pas na hun 40e en nog meer na hun 50e. »
« Kipling had één mogelijkheid om dit te voorkomen: John was pas 17, en had de toestemming van zijn vader nodig om naar het front te gaan. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022