Zinnen met «maten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord maten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Frankrijk veranderde van een absolute katholieke monarchie in een radicale, seculiere republiek met algemeen kiesrecht voor mannen, een nieuwe kalender, een nieuw systeem van maten en gewichten en het verklaarde doel om de rest van Europa te veroveren in naam van de vrijheid, en dat alles in een tijdsbestek van ongeveer vijf jaar. »
« Ten eerste steunde het Comité de invoering van het metrieke stelsel. Van een versnippering van verschillende maten en gewichten in Frankrijk, zag de revolutionaire regering toe op de uitvinding en het gebruik van een eenvoudig, uniform systeem gebaseerd op stappen van tien (d.w.z. 100 centimeter is gelijk aan 1 meter, 1.000 meter is gelijk aan 1 kilometer, 1.000 gram is gelijk aan 1 kilogram, etc.). Van alle veranderingen die de revolutionaire regering tijdens haar radicale fase heeft doorgevoerd, zou dit de meest succesvolle en blijvende zijn. »
« -Wat zijn je maten? -Hoogte 1,73 meter, gewicht 53 kilo en de maten 87-62-91 cm. respectievelijk, buste, taille en heupen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022