Zinnen met «vierkant»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vierkant en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Op het wereldtoneel waren er voortdurend geschillen tussen de grote mogendheden over hun koloniën, vooral omdat die koloniën in Afrika en Azië tegen elkaar werden uitgespeeld. Het geweld in de koloniën was echter bijna altijd gericht tegen de inheemse bevolking van die koloniën, en daar lag het machtsevenwicht vierkant aan de kant van de Europeanen. Zo waren zelfs Europese soldaten overzee onervaren in hun confrontatie met vijanden die met vergelijkbare wapens waren bewapend. »
« Het vierkante gezicht: Vrouwen met een vierkant gezicht worden vaak ten onrechte gezien als onbuigzaam en terughoudend. Maak uw gelaatstrekken zachter. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022