6 zinnen met «uitgesproken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord uitgesproken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De meer uitgesproken protestanten, de puriteinen, hadden in de jaren 1620 een sterke stem in het parlement en waren fel gekant tegen het huwelijk van de koning en zijn banden met het katholicisme. »
« De Amerikaanse democratie was uitgesproken racistisch georiënteerd; een blanke meerderheid beperkte de rechten van zwarte minderheden. »
« Hij leek echter nooit uitgesproken politieke opvattingen te hebben, hoewel zijn vader vele jaren minister van Arbeid was. »
« Hij had hem naar een sofa geleid, en had een monsterlijke betovering over hem uitgesproken. »
« De ogenschijnlijke onrechtvaardigheid van de dood is een uitgesproken filosofische zorg die getuigt van een vergevorderd engagement met de menselijke natuur en de menselijke conditie in de Mesopotamische samenleving. »
« Hij ging zelfs zover dat hij beweerde dat Aton de enige god was, iets wat absurd leek voor de uitgesproken polytheïstische Egyptenaren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022