Zinnen met «delicatessen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord delicatessen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In een daad van de wreedste wreedheid grepen deze wezens van morbide verleiding hun slachtoffers en aten ze hen op alsof het de meest smakelijke delicatessen waren. »
« Beenmerg en dierlijke hersenen: delicatessen die, als het op eten aankomt, in de familie een bron van onenigheid zijn. Dat komt niet omdat er zo weinig van is, maar omdat het heel moeilijk is om aan een van deze twee delicatessen te komen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022