Zinnen met «verticaal»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verticaal en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De hemel van Saturnus is in tweeën gespleten. Het lijkt erop dat een mysterieuze kunstenaar een dunne heldere lijn heeft getekend, die de horizon verticaal verdeelt. Maar nee, geen mysteries, geen tekeningen. Die heldere lijn die we voor ons zien is de rand van Saturnus' ringen, die nauwelijks hun schaduw werpen aan onze linkerzijde. »
« De geur die aan haar lichaam is bevestigd, geeft aan welke bloem de bij heeft ontdekt; de hoek die een bepaald deel van haar vlucht maakt met de verticaal (de verkenner beweegt zich altijd langs een verticale lijn wanneer hij zijn metgezellen informeert) geeft de richting van de bron ten opzichte van de zon aan. »
« De prijs van dit product zal honderddrieënveertig dollar bedragen, met een extra module waarmee het horizontaal of verticaal geplaatst kan worden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022