Zinnen met «smelten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord smelten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Wanneer dan de tijd komt om de liefde seksueel te uiten, zal de verandering om uit de eigen wereld te treden en op zo'n intieme manier met de partner samen te smelten, niet zo abrupt zijn. »
« De toast moest een perfecte gouden kleur hebben, vertelde mijn oom me terwijl hij een sneetje van de deur omhoog hield zodat ik het kon controleren. Dan legde hij er een stukje warme boter op, liet het smelten en smeerde het verder uit. »
« Als gevolg daarvan smelten de rotsen en vormen magma, met hoge bestanddelen waterdamp, methaan, stikstofoxide en zwaveldioxide. »
« Het leven van de primitieve mens veranderde vele duizenden jaren geleden volledig toen hij ontdekte hoe hij een vuur kon aansteken en gebruiken om in zijn behoeften te voorzien: om de koude te bestrijden, om zijn voedsel te koken, om zich in het donker te verlichten, om metalen te smelten om zijn wapens en werktuigen te maken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022