6 zinnen met «gedood»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gedood en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Crispus Attucks, de eerste man die werd gedood - en, hoewel niemand het toen kon weten, het eerste officiële slachtoffer in de oorlog voor onafhankelijkheid - was van Wampan en Afrikaanse afkomst. »
« Bij de Slag bij Bad Axe (ook bekend als het Bloedbad van Bad Axe) werden meer dan tweehonderd mannen, vrouwen en kinderen gedood. »
« Er werden schoten gelost en zestien Amerikaanse soldaten werden gedood of gewond. »
« Volgens de legende werd Osiris gedood door zijn broer Set en herrezen door zijn twee zusters, Isis en Nephthys. Hij kwam weer tot leven en werd de heerser van de andere wereld. »
« Ook Zuid-Afrika stuurde hem hulp, ook al was hij resoluut tegen de apartheid. "Niemand kan eerlijk zeggen wat beter zou zijn: gedood te worden door de Cubanen, of hulp van Zuid-Afrika te aanvaarden," verklaarde hij in de jaren tachtig. »
« De aanvankelijke schermutseling had geen succes, want de Maori weigerden het land af te staan. Vijftien Maori en kolonisten werden gedood, elf Europeanen werden gevangen genomen en ongeveer negenendertig kolonisten wisten te ontkomen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022