Zinnen met «minuscule»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord minuscule en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Als de horizon oplicht, komt dat doordat minuscule ijskristallen zonlicht weerkaatsen van bijna tweehonderdachtentwintig miljoen kilometer ver weg. Dat poolijs smelt onmiddellijk op de occasionele Martiaanse zomerdag, wanneer de temperatuur 15 graden Celsius bereikt. »
« Insecten ademen door een reeks minuscule buisjes, tracheeën genaamd, die lucht die rechtstreeks van buitenaf in de cellen wordt gebracht, via ingewikkelde doolhoven verspreiden, afgewisseld met kleine luchtzakjes. Eén paar van deze zakjes, omgeven door membranen, fungeert als primitieve trommelvliezen, vangt externe trillingen op en geeft deze door aan de uiteinden van de zintuigcellen, en doet zo dienst als gehoororgaan. »
diccio-o.com - 1998 - 2022