Zinnen met «kiest»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kiest en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Nog ernstiger is het kleine percentage mensen dat er bewust voor kiest zich te laten behandelen. »
« De mens kiest uit vrije wil de weg om zich te verschaffen wat hij nodig heeft, hij denkt na, hij denkt na, hij boekt vooruitgang. Hij weet wat hij wil, waarom hij het wil, waarvoor hij het wil. »
« De mens kiest niet tussen natuur en maatschappij, maar de natuur van de mens is de maatschappij. »
« het volk kiest zijn heersers via het kiesrecht; »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022