8 zinnen met «stroom»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord stroom en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ik bespeurde angst in zijn stem, die als een elektrische stroom tussen ons stond. »
« De stroom moest worden geregeld door een kleine computer. »
« Ik hoefde alleen maar de stroom een paar seconden in te houden. »
« Niettemin vormden de artikelen een voortdurende en sinistere stroom van vooroordelen. »
« In veel opzichten was de 16e eeuw "de Spaanse eeuw", toen Spanje het welvarendste en machtigste koninkrijk van Europa was, vooral nadat de stroom zilver uit de Amerika's op gang kwam. »
« De Azteken regeerden hun onderdanen niet rechtstreeks, maar eisten een gestage stroom van eerbetonen, waaronder gevangenen die bestemd waren voor mensenoffers. Onnodig te zeggen dat de Azteken niet populair waren bij hun onderdanen. »
« Volgens deze mentaliteit konden koninkrijken hun rijkdom alleen vergroten door meer gebied in te nemen, vooral gebieden die op de een of andere manier de stroom van edele metalen in de koninklijke schatkist zouden vergroten. »
« Zijn overwinningen hielden het moreel hoog, zowel bij zijn troepen als bij de Franse bevolking, net als de gestage stroom pro-Napoleontische propaganda die hij via de keizerlijke censuur verspreidde. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022