6 zinnen met «zoeken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zoeken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vier jaar na het einde van de Frans-Indische oorlog bleef het keizerrijk zoeken naar oplossingen voor zijn schuldenprobleem en het groeiende gevoel dat de koloniën onder controle moesten worden gehouden. »
« Zij luisteren naar anderen, nemen zichzelf niet al te serieus, zoeken voortdurend feedback, en kennen hun beperkingen goed. »
« In de zomer van 1992 besloot ik James Michener op te zoeken in Brunswick, Maine. »
« Er was hem verteld dat hij me in mijn hotel moest zoeken. »
« Noach stuurde eerst een raaf uit om droog land te zoeken. Toen de vogel terugkeerde met een lege snavel, zond hij een duif, die bij zijn tweede poging terugkeerde met een olijfblad. »
« Al snel kwamen de twee teams bijeen om uit te zoeken hoe ze samen konden werken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022