6 zinnen met «verre»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verre en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Voordien bevond de enige koloniale vice-admiraliteitsrechtbank zich in het verre Halifax, Nova Scotia, maar met drie plaatselijke rechtbanken konden smokkelaars doeltreffender worden berecht. »
« De aanhangers van alternatieve geneeswijzen geloven, verre van rituelen te houden, wonderdrankjes in te nemen of zich aan magische effluenten te onderwerpen, ten diepste in het genezende vermogen van de natuur. »
« Natuurlijk is dit kunsthart verre van volmaakt omdat een deel ervan zich in de borstholte bevindt, maar de batterij die het van energie voorziet, blijft daarbuiten. Dus de draden en slangen moeten door de huid van de patiënt gaan. »
« Het stimuleren van bepaalde delen van de hersenen intensiveert het geheugen, waardoor verre herinneringen terugkomen. »
« Toch blijven geschiedenis en archeologie nauw met elkaar verweven, vooral omdat er uit het verre verleden zo weinig schriftelijke bronnen zijn overgebleven dat de meeste historici van de antieke wereld ook archeologisch onderzoek doen, en alle archeologen ook op zijn minst bekend zijn met de relevante geschiedenissen van hun studiegebied. »
« Bovendien was een van Karels kostbaarste bezittingen zijn troetelolifant, die door al-Rashid naar zijn verre hof was gestuurd als een geschenk van goede wil. »
diccio-o.com - 1998 - 2022