Zinnen met «dateringen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord dateringen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Voor verder weg liggende dateringen kan men zich baseren op de kalium radio-isotoop K - 40, waarvan het verval nog trager is dan dat van C - 14. »
« Voor verder verwijderde dateringen kan men gebruik maken van de kalium radio-isotoop K40, waarvan het verval nog trager is. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022