Zinnen met «eindigen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord eindigen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ze had veel koppels slecht zien eindigen. »
« Het was een oud geloof dat aan het einde van een millennium de wereld zou eindigen. Dit cataclysme zou kunnen plaatsvinden als gevolg van een nieuwe kanteling van de aardas. »
« Maar de curiositeiten eindigen daar niet. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022